எந்த புற ஊதா விளக்கு வாங்குவது நல்லது?

2021-03-23

புற ஊதா விளக்குகள் பல வகைகளில் உள்ளன. பல்பு வகை புற ஊதா விளக்குகள் மற்றும் தேடுபொறி வகை புற ஊதா விளக்குகள் புற ஊதா கதிர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திற்கு மட்டுமே கதிரியக்கப்படுத்த முடியும். ஆமைகள் ஊதா கோட்டிற்கு வெளியே ஒளி கதிர்வீச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு ஏற வேண்டிய அவசியமில்லை, எனவே புற ஊதா கதிர்களின் விளைவு திருப்திகரமாக இல்லை. ஃப்ளோரசன்ட் குழாய் வகை புற ஊதா விளக்கு ஆமையின் முழு அளவிலான செயல்பாட்டை, அதாவது முழு நிலப்பரப்பையும் கதிர்வீச்சு செய்ய முடியும், எனவே ஃப்ளோரசன்ட் குழாய் வகை புற ஊதா விளக்கு சிறந்தது. ஃப்ளோரசன்ட் குழாய் வகை புற ஊதா விளக்கு முழு பெட்டியையும் கதிர்வீச்சு செய்ய முடியும், ஆனால் அதன் குறைபாடு என்னவென்றால், பயனுள்ள கதிர்வீச்சு தூரம் மிகக் குறைவு. அது வெளியிடும் புற ஊதா கதிர்கள் 25 சென்டிமீட்டருக்குள் மட்டுமே அடைய முடியும், எவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் எந்த விளைவும் இருக்காது. புற ஊதா விளக்கு நிறுவப்பட்ட பெட்டி மிக உயரமாக (மிக ஆழமாக) இருந்தால், சிறப்பாக நிறுவப்பட்ட புற ஊதா விளக்கு சாதாரண ஃப்ளோரசன்ட் விளக்காக மாறும். கூடுதலாக, புற ஊதா விளக்கு ஆமைக்கு மிக அருகில் இருந்தால், அது ஆமையைத் திருப்பக்கூடும். எனவே புற ஊதா விளக்கை சரியான நிலையில் நிறுவ மறக்காதீர்கள்.